SILKEBORG BRUGER NATUREN

 

Vision: Silkeborg bruger naturen

Silkeborg er under udvikling og ambitionerne er store. Silkeborg er med rette Søhøjlandets bankende hjerte. Slag for slag slår Silkeborg tonen an og sætter fanen højt, når byen går forest og viser, hvordan en smart by kan udvikles med naturen som ressource. Om det er som landets førende kurby, en vækstende papirindustri, Danmarks bilby eller nu og fremover - hele Danmarks Outdoor Hovedstad. I Silkeborg har det altid været byens placering midt i Søhøjlandets natur, der har været og er byens fælles fortælling, vigtigste vækstorgan og DNA.

I Silkeborg flytter vi blikket fra bygningernes indre til uderummenes ydre for at sikre, at der i væksten skabes en levende, attraktiv og sammenhængende midtby med outdoor temaet som altigennemtrængende DNA. Men dette tværdisciplinære projekt giver vi Silkeborg et udviklingsredskab, der bruger naturen som ressource til at øge attraktiviteten af Silkeborg - både i byen perifere boligområder og besøgsmål, inde midt i byens tætte handelsgader og byrum, og ikke mindst på Søfronten og havnen. For når naturgrundlaget øges skabes et bæredygtigt grundlag for konkurrencedygtig vækst, nye spirrende outdoor fællesskaber og en højere biologisk mangfoldighed.

Mission: Brug naturen i Silkeborg!

Vores mission er at give Silkeborg en naturbaseret bystrategi og bystruktur til at rammesætte udviklingen af Silkeborg mange år frem i tiden. Både bystrategien og bystrukturen bruger naturen som vækstlag for miljømæssig, social og økonomisk værdiskabelse på Søfronten og havnen, i bymidtens tætte handelsgader og i Silkeborgs perifere boligområder og besøgsmål. Med bystrategien og bystrukturen giver vi vores bud på, hvordan mødet mellem byen og naturen - det byggede miljø og det groede miljø - kan gentænkes for at brande Silkeborg som Danmarks bedste outdoor by at bo, leve og arbejde i og besøge.

Projektet består af følgende dele:

Bystrategien ’Silkeborg midt i naturen’ bruger Silkeruten til at skabe sammenhængskraft og tilgængelighed mellem den tætte bymidte, Jornmuseet og Søhøjlandet.
Bystrukturen ’Naturen midt i Silkeborg’ bruger naturen til at skabe muligheder for et mangfoldigt outdoorliv for alle, øge biodiversiteten i bymidten, og booste den økonomiske vækst. Vi foreslår en grøn strukturplan til at rammesætte udviklingen af bymidten.
Placering og designprincipper til et JORN - museum for alle, der slipper kunsten løs for at iscenesætte mødet mellem by og natur.
I Havnen skabes Silkeborg Outdoor Kulturforum, som er velkomstportal til Silkeborg fra Silkeruten.
En ny og bilfri Silkeborg Søfront vender midtbyens bagside til en levende og attraktiv forside, der inviterer til outdoor liv på kanten for alle i blå og grønne omgivelser.

Silkeruten

Med projektet introducerer vi et greb, der vender vrangen ud på Silkeborg og strategisk forbinder byen med Søhøjlandet, silkeborggensere og turister med naturen: Silkeruten. Sammen med Silkeborg Kommunes forvaltninger, lokale interessentgrupper, Naturstyrelsen og lokale vil vi udvikle Silkeruten, som en lokal outdoor aktivitet og national outdoor-destination.

Grøn strukturplan

Vi anbefaler at bruge naturen som ramme for byudviklingen i Silkeborg bymidte. Det er nemlig en smart og lavøkonomisk metode til at øge attraktiviteten af Silkeborg. Helt konkret foreslår vi en grøn strukturplan, der med natur skaber seks strategiske forbindelser mellem byens tyngdepunkter og byen med vandet. Ved at bruge natur som det bystrukturelle hovedgreb udvikles, forbindes, tilgængeliggøres og modnes bymidtens hidtil uudnyttede Søfront og havn - samtidig med at outdoorlivet får de bedst mulige rammer.

Naturbaseret byudvikling

Naturen er grundlaget for outdoorlivet i Silkeborg. Og den grønne strukturplan bruger naturens nytteværdier til at klimasikre Silkeborg, øge biodiversiteten og gøre det endnu bedre at færdes inde i bymidten. Vi anbefaler at bruge Søhøjlandets natur- og plantetyper, så der opnåes en stærk oplevelsesmæssig sammenhængskraft mellem bymidtens outdooroplevelser og Søhøjlandet. Dette greb understøtter Silkeborg Kommunes ambition om at reducere byens klimaaftryk.

Outdoorliv og fællesskaber

Den grønne strukturplan bruger naturens herlighedsværdier som grundlag for et attraktivt outdoorliv i bymidten. Strukturplanen forbinder eksisterende attraktioner med nye programmer, for at udvikle et outdoorliv i byen for alle, hvad enten man er til skovens dybe stille ro, actionfyldt vandsport, velvære, skovture, udendørs shopping, biologi, disruptive kunstoplevelser eller bare en søndagsgåtur i skønne grønne omgivelser.

Vækst og attraktivitet

Vi udfolder de gevinster og vækstpotentialer, som den grønne strukturplan muliggør. Det er ret simpelt: ved at øge attraktiviteten af Silkeborg muliggøres økonomisk vækst. Vi anbefaler en ’infill strategi’, der dels fortætter og fuldender den karakteristiske gridby, og dels giver Silkeborg en værdig forside mod Søfronten, uden at gå på kompromis med naturkvaliteten og outdoorlivet i Silkeborg. Teamet har udført en række trafikanalyser, kvalificeret af en trafikingeniør, og peger på dén trafikale løsning, der vil skabe den største værdi for Silkeborg: at forlægge Søvej til syd for Rådhuset.

TEAM:

SLA - COLORCLOUDSTUDIO - Living Concepts - Morten Daugaard - Ole B. Jensen - Ry Outdoor 365 - University of Stirling