2013 EDUCATION/ CITY SCHOOL - FREDERIKSBJERG

To build on the wild nature of the existing environment around Skolemarken, we decide that the landscape must have a character that can contain surprises, lushness and adventure. We imagine a giantnatural playground across the ground, pulled all the way to the roof of the school creating cohesive landscape in many levels: a school mountain. The school is built of visible and terraced clusters creating a vibrant and learning environment. From all classrooms there is direct access to green exterior learning terraces connecting all upper levels to ground level and playground. A large school square links directly to Ingerslevs Boulevard and invites in the public.

For at bygge videre på den vildtvoksende karakter i det eksisterende miljø omkring Skolemarken, beslutter vi os for, at landskabet skal have en karakter, der kan rumme overraskelser, frodighed og eventyr. Vi forestiller os en kæmpe naturlegeplads bredt ud over hele grunden, der bliver trukket hele vejen hen over skolens tag og danner et sammenhængende landskab i mange niveauer: Et skolebjerg. Skolen opbygges af synlige klynger der med en terrasserende bevægelse skaber et levende og pulserende læringsmiljø. Fra alle lokaler er der direkte adgang til udvendige læringsterrasser, der fungerer som en forlængelse af den eksisterende grønne oase, som vi kender den i dag. Et stort skoletorv linker direkte op til Ingerslevs Boulevard og byder offentligheden ind.

Citat fra Dommerbetænkningen.
“Projektet er uden tvivl det mest inspirerende og inspirerede forslag i forhold til funktion, arkitektur og ikke mindst byrumsmæssigt.”