2014 URBAN PLANNING/ SPRITTEN

Master plan for the Old liquor factories in Aalborg. The vision is to create a Nordic magnet for art, culture and gastronomy. The old liquor factories are the historical framework for a modern cultural dissemination. A brand new and modern theater house which interact with the square. A gastronomic square molded in concrete - like a soft and plastic rug for picnic. A modern boutique hotel anonymously incorporated into the existing brick buildings. Restaurants located strategically - all with a telling of the place. A museum - an art gallery in the old kettle building. Housing for guest artists and a park towards the Limfjord. Dwelling towers at the water front and a cultural bridge that connects it all to the city on the other side of the fjord.

Masterplan for De Gamle Spritfabrikker i Aalborg. Visionen er at skabe en nordisk magnet for kunst, kultur og gastronomi. De gamle spritfabrikker er den historiske ramme om en moderne kulturformidling. Et helt ny og moderne teaterhus, der åbner sig mod pladsen. Et gastronomisk torv støbt i beton - som et blødt og plastisk tæppe for picnic. Et moderne Boutique Hotel anonymt indarbejdet i de eksisterende teglbygninger. Restauranter placeret strategisk – alle med en fortællende egenskab om stedet. Et museum – en kunsthal i den gamle kedelhal. Kunstnerboliger for gæstekunstnere og en park ud mod Limfjorden. Boligtårne i vandet og en kulturbro, der forbinder det hele med bydelen på den anden side af fjorden.