2014 PUBLIC/ MUSEUM - HOUSE OF FAIRY TALES - NATUREN SOM TEATERKULISSE:

The hilly landscape of Fyn, condenced in the middle of Odense. Floating formations of inflatable etfe-foil pockets create a Danish space of low-hanging cloud formations. The whole landscape forms an integral part of the exhibition about H.C. Andersen. Pictures and films are projected on the clouds and the new landscape serves as a framework for H. C. Andersen's residence and storytelling. At the same time, the landscape will act as a new focal point for the future realization of the area around Thomas B. Thriges street. The exhibition is divided into 3 categories. The Age, the Man and the Arts. The landscape will contain "the age". Under the new landscape a new exhibition platform is established, dealing with "the Man". The exhibition area "the Arts" will connect the two exhibition levels.

“Hist hvor vejen slår en bugt”.
Det fynske bakkelandskab kondenceret midt i Odense. Svævende formationer af oppustelige etfe-folie lommer skaber et dansk rum af lavt hængende skyformationer. Hele landskabet indgår som en integreret del af udstillingen om H.C. Andersen. Billeder og film projeceres op på skyerne og landskabet fungerer som ramme for H. C. Andersens samtid, ophold, historiefortælling. Samtidig vil landskabet fungerer som et nyt omdrejningspunkt for den kommende realisering af området omkring Thomas B. Thriges gade. Udstillingen opdeles i 3 kategorier. The age, the man og the arts. Landskabet vil indeholde ”the age”, under landskabet etableres et underjordisk landskab der skal omhandle ”the man”. Udstillingsområdet ”the arts” vil forbinde de to landskaber.