2015 WORK SPACE/ AKTIESELSKABET CARL CHRISTENSEN - TRANSFORMATION OF EXISTING OFFICE- AND STOCK BUILDING.

Transformation of existing building mass is high on today's agenda. The extensive industrial areas of the 70s and 80s around the largest Danish cities have created a landscape of uniform industrial typologies, now just 30 years later, these areas remains as redundant urban ares. How do we deal with these landscapes? And can an out-dated typology be updated to a modern office landscape?.

Transformation af eksisternde bygningsmasse står højt på nutidens dagsorden. 70´ernes og 80´ernes udbygnig af store industriarealer omkring de største danske byer har skabt et landskab af ensartede industri-typologier der nu, blot 30 år efter, står tilbage som overflødige urbane ar. Hvorledes forholder vi os til disse landskaber.? Og kan en out-dated typologi opdateres til et moderne kontorlandskab?. Projektet skaber med et enkelt greb et nyt STED - en ny stor multifunktionstrappe skaber sammenhæng mellem etagerne og en ny stor taghave - placeret i forbindelse med den store trappe - giver stedet en ny karakter. Et nyt fikspunkt- et centralt og begrønnet lysrum. Kortlægning af kvaliteter i det eksisterende byggeri er afgørende for projektets kvalitet. Blotlæggelse af den eksisterende konstruktion, som et simpelt arkitektonisk træk, afstedkommer en større rumlighed, en arkitektonisk rytme og dermed en større forståelse af stedets primære karakter og rumlig fundament.