2004 PUBLIC/ BØLER CHURCH CENTER

Uddrag fra juryens pressemeddelse:
Prosjektet Dimensjoner hedres for sin evne til å sette møtet med Gud i en ny fysisk kontekst. Forslaget vektlegger at Bøler kirkesenter skal være et samlingssted, en arena innenfor en samlende fysisk avgrensning som gir rom for religiøse, kulturelle og sosiale aktiviteter. Stedene for handling defineres av ulike lyskjegler – i selve lyskilden finner de ulike handlinger sted – fra solitær bønn og meditasjon til samhandling og sosial aktivitet i plenumssal og peisestue.