2015 HOUSING/ DOKK8000 - URBAN NETWORK

We need to discuss and find solutions which answers questions on
how to secure social sustainability
how to secure housing for a reasonable cost and new ownerships
how to secure local and diverse communities
how to secure social mobility and integration
Our vision is to develop an urban and diverse network housing, engaging in social, economical and urban sustainability.

Vor tid kræver nytænkende boligarkitektur, der udforsker
- hvordan vi sikrer social bæredygtighed
- hvordan vi skaber boliger til rimelige penge og med forskellige ejerformer
- hvordan høj befolkningstæthed kobles med levende lokalsamfund
- hvordan vi fremmer social mobilitet og integration.
Vi vil udvikle en boform, der matcher ændrede familiestrukturer – fx alene med børn, ældre, singler, par uden børn, børnefamilier. Vi vil skabe mere robusthed og kvalitet i hverdagslivet gennem varierede fællesskaber og økonomisk og social bæredygtighed gennem deling og fælles ressourceudnyttelse. DOKK 8000’ vision er at skabe urbane netværksboliger med mangfoldighed, engagement samt social og økonomisk bæredygtighed som grundværdier. Vi ønsker en arkitektur som rummer forskellige familieformer og variation i livsaldre, fællesskabende rammer med plads til individualitet: forskellige livsstile og forskellige behov for social kontakt og samvær, samspil med lokalmiljøet og byen – fælles faciliteter, der i et samspil med det omgivende bymiljø åbner for deltagelse og medborgerskab, eksperimentarium for bæredygtige løsninger – økonomisk, kulturelt og socialt mest muligt liv og mindst muligt FOOT-print, social integration.