2014 EDUCATION/ DTU - FACILITY MANAGEMENT - TEST CENTER:

The concept of the project is to create a dynamic environment in a clearly defined architectural expression. The building is designed as a generic structure where the climate screen and sun shield are separated as single elements and contributes to express the building function as a test center and workplace for a variety of different work situations. The division into quadrants in both structure and expression creates several zones for testings. For each quadrant, technology rooms are set up for easy implementation and monitoring. At the center of the building, a superstructure is established which creates the primary movement in the building while creating informal meeting situations for the employees.

Projektets hovedgreb arbejder med at skabe et indre dynamisk miljø i et klart defineret arkitektonisk udtryk. Bygningen udformes som en generisk struktur, hvor klimaskærm og solafskærmning adskilles som enkeltelementer og bidrager til at udtrykke bygningens funktion som testcenter og arbejdsplads for en lang række forskellige arbejdssituationer. Opdelingen i kvadranter i både struktur og udtryk skaber flere zoner til test for eksempelvis forskellige installationer. Til hver kvadrant etableres teknikrum for nem implementering og monitorering. I centrum af bygningen etableres et supermøbel der optager den primære bevægelse i bygningen og samtidig skaber uformelle mødesituationer for medarbejderne.

Citat fra dommerbetænkningen.
Samlingen af stille- og møderum samt åbne loungezoner omkring atriummet med den indskudte etage får nogle flotte kig ned over denne samlede fælleszone og videre til funktionerne i den høje stueetage, og der skabes et centralt atrium som ikke blot tilbyder et åbent kig, men byder på en række mere komplekse og overraskende kig.