2016 PUBLIC/ MUSEUM VIKING BYGDØY - MILKY WAY

We propose an exhibition of continuity - as a MILKY WAY of objects from entrance to conservation - equally positioned - transparent - placed in a new geometry of infinite movement.

Vi forestiller os udstillingen som en mælkevej – en udstilling der foregår på hele fladen, fra konservering, gennem udstillingen til publikumsarealerne. Som i de gamle længehuse markeres indgangsområderne med et volumen - det eneste der bryder den sammenhængende form. Tidligere tænkte udvidelser af vikingetidsmuseet omfavnede de eksisterende haller og skabte et nyt flow i bygningen - vi ser dette som den rigtige iscenesættelse af historien. Den eksisterende ankomsthal fjernes og alle gavle åbnes op for det nye og sammenhængende flow. Funktionerne forstås ligeværdigt – udstillingen foregår i hele cirklens form – flowet er ubegrænset. Cirklen løfter sin geometri ved publikumsarealer og genstandsbehandling.