2015 HEALTH CARE/ DCPT - DANISH CENTER FOR PARTICLE THERAPY

Extract from Jury Report.
"The proposal manages to adapt to the existing building mass in a simple and convincing manner by mirroring the edged design language, building heights and the technology floor in the form of the" Lantern "at the top, floating as a light building structure. Materially, the proposal seeks to mirror the brick of the existing building mass, but with the use of another material, the buildings own identity is indicated and it is clarified that the Partical Center is an independent entity in the hospital city.  The proposed facade with the regular architectural concept in form of the Corten steel screen with holes and streakings appears with great variety and a interchangeable expressions in an artistic dimension. The roughness of the corten screen and the closeness of the architectural language is in contrast to the inner space of the building. The inner space with the green atrium gardens and the enriching sky light contribute to peace, well-being and security in the treatment and make the house a nice place to stay. "

Uddrag dommerbetænkningen.
”Forslaget formår på enkel og overbevisende vis at tilpasse sig den eksisterende bygningsmasse ved at spejle det kantede formsprog, bygningshøjder og teknik-etagen i form af”Lanternen” øverst som den lette bygningsdel, der adskiller sig fra den øvrige bygningsmasse. Materialemæssigt søger forslaget, at spejle den eksisterende bygningsmasses tegl, men ved anvendelsen af et andet materiale indikeres bygningens egenhed og det tydeliggøres at Centeret er en selvstændigenhed i hospitalsbyen. Den foreslåede facade med det regulære arkitektoniske greb i form af Corten-skærmen med huller og ”strittere” fremstår med stor variation og omskiftelige udtryk i en kunstnerisk dimension. Corten-skærmens råhed og formsprogets lukkethed står i kontrast til bygnings indre rummelighed. De indre atrie-rum med de grønne atrie-haver og det berigende himmellys bidrager til ro, velvære og tryghed i behandlingen og gør huset til et rart sted at opholde sig.”