2014 PUBLIC/ FLIGHT OPERATION HOUSE

New club-house and transformation of existing hangar to a new Flight Operation House. Starting from the existing hangar, a new and open club-house is created for members and visitors.The concept maintains the functional geometry of the hanger and continues the roof in a simple and dynamic movement - extending the hanger's rationale structure and create space for various activities such as teaching, club office, restaurant and administration for air traffic controllers. The club-house breaks the geometry of the existing hangar and angles towards the runway for better visual contact for landing and take-off.

Nyt klubhus og transformation af eksisterende hangar til et samlet nyt og publikumsvenligt Flyvningens Hus. Med udgangspunkt i den eksisterende hangar skabes et nyt og åbent klubhus for medlemmer og besøgende. Hovedgrebet fastholder hangarens funktionelle geometri og viderefører taget i en enkel og dynamisk bevægelse – der på en gang forlænger hangarens rationale og skaber klubhusets rum for diverse aktiviteter som undervisning, klubkontor, restaurant, ophold og administration for flyveleder. Klubhuset bryder samtidig hangarens plan geometri og vinkler sig ud mod landingsbanen for bedre visuel kontakt til landing og start. Den eksisterende hangar får nyt tag og facade i form af store translucente porte der videreføres til klubhuset.