2012 WORK SPACE/ AARHUS HARBOR CENTER - SKRUEN SOM OMDREJNINGSPUNKT

Our vision is, in many ways, based on the ship's screw. As a sign of the foundation and propulsion of the entire harbour, this symbol is used as the basis for our description of the vision of the new Harbour Center. With this fundamental base the future programming and development will maintain design guidelines which is routed on site. The vision must be found in understanding the most important design parameters for the Harbour Center. The nature of the site and the possibilities which arises on this unique position.

Vores vision tager på mange måder udgangspunkt i skibsskruen. Som et tegn på hele havnens fundament og fremdrift bruges dette symbol som grundlag for vores beskrivelse af visionen for det nye Havnecenter. Med dette udgangspunkt skal der fastholdes en fortælling om havnens historie og fremtidige udvikling. Visionen skal findes i forståelsen af de vigtigste designparametre for Havnecentret. STEDETS karakter og de muligheder der opstår ved denne unikke position. FUNKTIONERNES indbyrdes sammenhæng, de forskellige brugere og til sidst den overordnede LOGISTIK i hele området. Ét samlet hovedgreb med et mangfoldigt indhold. De meget forskellige brugere af Havnecentret skal hurtigt kunne orientere sig i centret. Havnecentret organiseres omkring en central trappe.